Referenssit

Kehitä käytäntöjä, älä prosesseja – johdatus käytäntökehittämiseen 5.6.2018 @Ylen luova talo

Seymour Consulting järjestää yhdessä Ylen Ketterän Kiihdyttämön, Valtaamo Oy:n ja Projektivarikko Oy:n kanssa käytäntökehittämisen seminaarin 5.6.2018. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta osallistujamäärä on rajallinen. Ilmoittaudu mukaan ja tule tutustumaan käytännemuotoiluun!

Kehitä käytäntöjä, älä prosesseja – Johdatus käytäntökehittämiseen

Tuesday, Jun 5, 2018, 9:00 AM

Yle
Uutiskatu 5 Helsinki, FI

12 Members Attending

Miksi niin moni asia organisaatioissa tökkii, vaikka käytössä on lukemattomia kehittämistyökaluja ja -malleja? Voisimmeko tehdä jotain toisin? Käytäntökehittäminen on tutkimukseen perustuva kehittämisote, joka uudistaa organisaatioita tuoreella tavalla. Se tekee arjen työtä ohjaavia voimia näkyväksi ja tarjoaa työkaluja toiminnan kehittämiseen. Mis...

Check out this Meetup →

Viestintätoimisto Drum – Graafisen osaamisen kehittäminen

Viestintätoimisto Drumin toiveena oli ymmärtää paremmin graafikkotiiminsä osaamista sekä graafisen osaamisen kehityssuuntia ja -tarpeita. Yhdessä Seymourin kanssa toteutetun projektin avulla pyrittiin edellä mainitun lisäksi tukemaan yksilöiden työssäoppimista ja luomaan malleja oppimisen jatkuvalle kehittämiselle. 

Projektin alussa koko Drumin porukalle laadittiin kysely liittyen Drumin nykyiseen graafiseen osaamiseen ja tärkeiksi koettuihin kehityssuuntiin. Myöhemmin yksilöhaastatteluissa luotiin jokaiselle graafikolle yksilöllinen osaamis- ja kehitysprofiili. Samalla kartoitettiin sitä, missä määrin yrityksen osaamisen kehittäminen kohtasi yksilöiden omia tarpeiden ja intohimojen kanssa. Tarkoitus oli löytää matalan kynnyksen mahdollisuuksia työn kehittämiseen, työssäoppimiseen ja liiketoiminnan kannalta tulevaisuudessa kannattavan osaamisen kehittämiseen.

Kun rumpaleiden graafinen osaaminen ja tärkeiksi koetut kehityssuunnat oltiin yhdessä tehty näkyväksi, työpajassa valittiin keskeisimmiksi koetut kehityskohteet. Samalla päätettiin siitä, kuinka näitä alettaisiin käytännössä, konkreettisten kokeilujen avulla, viemään eteenpäin. Lopuksi varmistettiin, että uudenlaisille työnteon tavoille ja työssäoppimiselle on niiden yrityksen arjessa vaatima aika ja tila.

"Tämä projekti auttoi meitä hahmottamaan graafisen osaamisen tarpeitamme lyhyellä tähtäimellä että myös pidemmällä aikavälillä. Lopputuloksena oli konkreettinen kehityssuunnitelma, joka ulottui henkilötasolle asti. Seymourin Laura ja Pekka osallistivat koko toimiston mukaan ja pystyivät kuitenkin kiteyttämään olennaisen. Tämän jälkeen olemme taas hiukan fiksumpi viestintätoimisto."
Maija Tommila
Viestintätoimisto Drum

Rauma Marine Constructions – Laivanrakennuksen tulevaisuus

Rauma Marine Constructions ja Seymour Consulting järjestivät suomalaista laivanrakennuksen tulevaisuutta visioivan hackathonin 1.2.2018.

Raumalla järjestettyyn tilaisuuteen ja sen suunnitteluun osallistui laivanrakennusalan ammattilaisten lisäksi paikallisia yhteistyökumppaneita kuudesta eri organisaatiosta, sekä laivanrakennukseen tulevaisuudessa työllistyviä insinööri- ja diplomi-insinööriopiskelijoita seitsemästä eri oppilaitoksesta. Tapahtuman tavoitteena oli vahvistaa RMC:n työnantajamielikuvaa, kehittää uudenlaista yhdessätekemisen kulttuuria ja visioida toimialan tulevaisuutta ja työnteon tapoja.
Hackathonissa pohdittiin keskeisten megatrendien vaikutusta laivanrakennusteollisuuteen ja ideoitiin konkreettisia ratkaisuja, joilla laivanrakennusyhtiöt voisivat vastata tulevaisuuden haasteisiin. Hackathonissa kehitettiin mm. oppilaitosyhteistyötä, VR-teknologian hyödyntämistä laivanrakennuksessa ja laivanrakennukseen osallistuvien yritysten verkoston yhteistä projektinhallinta- ja viestintäjärjestelmää.

"Seymourin kanssa työskentely on ollut kokonaisuudessaan erittäin positiivinen kokemus. Yhteistyö on toiminut tosi hyvin, Seymourin henkilöstö on asiantuntevia, idearikkaita ja aikaansaavia. Teemme erittäin mielellämme Seymourin kanssa yhteistyötä myös tulevaisuudessa ja suosittelemme heitä muillekin yrityksille vastaaviin projekteihin."
Ainomaija Kylänpää
Rauma Marine Constructions Oy